Her vil jeg legge ut litt info.ang. de arvelige sykdommer vi tester våre katter for.Norsk skogkatt er en frisk rase,men vi må arbeide for at den skal være frisk for fremtiden også,og ikke føre videre sykdom til senere generasjoner.

Informasjon om de sykdomene mine katter testes for finner du nedover på denne siden.

 

Alle mine katter er fri for det syke genet-GSD4.

De er/blir testet for PK-Def,som også er en arvelig gen-defekt.

Kattene er og blir med 1-2 års mellomrom screenet for HCM.

 

              Annie Smiler

Hva er HCM?
HCM – Hypertrofisk kardiomyopati (betyr “tykk/fortykket hjertemuskel sykdom” og er den vanligste hjertesykdommen hos katt). Sykdommen finnes hos katter i alle aldre og alle raser. Noen raser er predisponert for HCM (Maine Coon og Ragdoll bl.a.). Det er en muskelsykdom hvor muskulaturen i hjertekamrene (spesielt venstre) blir unormalt tykk. Denne fortykkelsen av hjertemuskelen fører etter hvert til hjertesvikt.

Mulige årsaker
Det er flere forskjellige årsaker til HCM. Den HCM som er farlig er den arvelige, den kan komme i ung alder – men ikke nødvendigvis!

Testing
For noen år siden ble det funnet en mutasjon i et gen (MYBPC3) hos Maine Coon som forårsaker HCM, en annen mutasjon på samme gen er en del av årsaken til HCM hos Ragdoll. Dessverre er det ikke funnet noen mutasjon hos norsk skogkatt, så gentest er pr. i dag ikke mulig. Det kan tas ultralyd av hjertet for å se om en katt har et normalt hjerte, eller om det er HCM i større eller mindre grad. Ultralyd gir dessverre kun et øyeblikksbilde av hjertet, og sier ingenting om en frisk katt er i faresonen for å utvikle sykdommen senere. For å være sikker på at kattene som brukes i avl er friske må det tas ultralyd av hjertet flere ganger – også etter at katten er blitt godt voksen, pensjonert fra avl og kastrert. Undersøkelsen er vanskelig, krever spesialutstyr og spesialkompetanse hos veterinæren.

HCM hos norsk skogkatt
Alle avlsdyr bør ta ultralyd av hjertet flere ganger opp igjennom livet for å utelukke/avdekke eventuelt HCM. Dette er utrolig viktig for å holde vår rase frisk! Vi vet med sikkerhet at vi har arvelig HCM også hos norsk skogkatt, det finnes flere kjente linjer hvor HCM forekommer. HCM er en autosomal dominant lidelse. Det vil si at om en katt får påvist sykdommen så har garantert enten mor eller far til katten også sykdommen. Men ettersom HCM også har varierende manifestasjon (penetrans) kan en katt ha sykdommen uten symptomer som oppdages, men få avkom som blir syke og dør i ung alder.

HCM og avl
Dette er noe alle oppdrettere bør ta alvorlig så denne svært alvorlige sykdommen ikke spres i rasen vår! Et testprogram bør alle oppdrettere ha på alle sine avlsdyr for å sikre seg at katter som skulle utvikle HCM også senere i livet avdekkes og informasjon blir gitt til alle med avkom etter katten. Dette krever stor åpenhet mellom oppdrettere! Å skjule at HCM er årsaken til at en katt som er brukt i avl dør er faktisk et svik mot rasen vår. Heldigvis så skjer ikke dette ofte, de aller fleste er veldig åpne om dødsårsaken til avlsdyr. Igjen, det er svært viktig at sykdommen tas på største alvor av alle oppdrettere også i Norge om vi skal unngå at sykdommen blir utbredt.

 
 PK-def ! HVA ER DET ?
 
av Anne Marit Berge, NRRs Helsutvalg Foto Lisbeth Falling
 
En av de lidelsene hos katt som det går an å DNA-teste for er PK-mangel (Pyruvat Kinase deficiency),en svikt i produksjonen av Pyruvat Kinase-enzymet. Forkortelsen ligner på PKD, Polycystic Kidney som er en nyresykdom,disse må ikke blandes sammen !
 
Pyruvat Kinase er et enzym som er nødvendig for at de røde blodlegemene skal fungere riktig.
Når dette enzymet ikke er til stede får man anemi (blodmangel), altså at hemoglobin-nivået i blodet blir for lavt.
Denne lidelsen fins også hos mennesker, hovedsaklig med europeisk opphav. Sykdommen kan forårsakes av mutasjoner (forandring i DNA sekvensen) i et gen kalt PKLR, som gjør at ”oppskriften” på enzymet ødelegges.
Hos katt er det nå identifisert en forandring i DNA sekvensen i dette genet som er assosiert med sykdommen.
Sykdommen nedarves (autosomalt) recessivt.
Det normale er å ha to friske gener (N/N) uten den skadelige
mutasjonen, ett fra far og ett fra mor.
Om man har ett normalt gen og ett defekt (N/PK) vil man ikke utvikle sykdom, siden kroppen fungerer som den skal med det ene og det produseres nok av
enzymet.
Imidlertid vil individer som har to defekte gener (PK/PK) sannsynligvis før eller senere få anemi og bli syke.
Dette gjelder både mennesker, katt og andre dyr.
Symptomene på lidelsen kan variere, og det samme gjelder alderen når sykdommen slår til.
De aller fleste katter som er rammet vil utvikle sykdom mellom seks måneder og fem år gamle. Noen katter vil bli så alvorlig syke at de
dør svært unge eller må avlives, mens enkelte kan leve lenge med
brukbar livskvalitet.
Vanlige symptomer er slapphet, trøtthet, dårlig kondisjon, oppkast, diare, bleke slimhinner, dårlig pelskvalitet, dårlig immunforsvar, vekttap, gulsott og forstørret milt.
 
PK-svikt ble først oppdaget hos Abyssiner og Somali, samt hos
huskatt. Den første forskningsrapporten som påviste mutasjonen
kom allerede i 1997. Da informasjonen om PK først ble kjent, skapte
den til å begynne med usikkerhet hos oppdretterne vedrørende hva
dette ville føre med seg. Etter hvert er imidlertid retningslinjer blitt
etablert og avlen kan planlegges på hensiktsmessig måte uten å ta
stort antall av katter ut av avl. Oppdrettere støttet hverandre, og
testingen ble ufarliggjort gjennom kunnskap om hvordan resultatene
ville føre til fremgang i avlsarbeidet.
 
Hvordan arves PK?
 
N = det friske genet uten mutasjonen
 
PK = gen med mutasjon assosiert med sykdommen
 
N/N = frisk katt
 
N/PK = frisk katt men bærer av PKPK/PK = katt som sannsynlig blir rammet av sykdommen.
 
 

 

GSD IV (glycogen storage disease type IV)

 

Hva er det?

GSD-IV er en 100 % dødelig sykdom som skyldes en feil i kattens DNA.  Sykdommen er påvist også hos mennesker og hester.  DNA er vårt arvemateriale, og GSD-IV er derfor også en arvelig sykdom.  Arv er også den eneste måten katten kan bli syk.  Det er umulig å bli smittet av GSD-IV, og det er umulig å utvikle sykdommen i løpet av livet. 

 

Sykdommen GSD-IV gjør at omdannelsen av glykogen (sukker som er lagret i cellene) til glukose (kroppens ”brennstoff”) går galt og glukose blir ikke dannet ordentlig, eller det blir ikke dannet i det hele tatt.  Uten glukose får ikke cellene næring, og katten dør.  Helt enkelt kan vi si at grunnen til at dette skjer skyldes at akkurat den biten av DNA-tråden, eller i akkurat det genet, som forteller hvordan akkurat denne omdannelsen skal gjøres, inneholder en dobbelt feil hos syke katter.  Se på genene i DNA-tråden som oppskrifter på hvordan ting skal gjøres og hvordan ting skal lages i kroppen.  Så når genet som forteller hvordan glykogen skal omdannes til glukose inneholder en spesifikk feil i to sett, da er katten syk av GSD-IV.