Deze studie evalueerde het effect van een gif, thiothiocyanaten, op het zenuwstelsel van mannelijke ratten. Onderzoekers injecteerden de ratten op verschillende tijdstippen met verschillende concentraties thiothiocyanaten. Bij de ene concentratie werden ze gedood; bij de andere werden ze in glazen potten geplaatst en achtergelaten om te sterven. De conclusie apotheek online van de studie was dat de hoge dosis thiothiocyanaten geen ernstige nadelige gevolgen had voor de ratten. Uit de studie bleek echter wel dat het zenuwstelsel van de ratten beschadigd was. Hoewel de dosis lager was dan in een studie bij mensen, veroorzaakte deze toch schade aan hun zenuwstelsel.

4 uker

3 uker

2 uker

1 uke

Nyfødt den 18.11.2012